Praktično streljaštvo

IZABERITE KALIBAR

Kalibar:

 

 

 

                                            

 

 

Praktično streljaštvo je vrlo atraktivna i dinamična sportska disciplina sa značajnim povećanjem broja takmičara i ljubitelja širom sveta.
PPU je sponzor IPSC saveza Srbije i na taj način pomaže razvoj ovog sporta u našoj zemlji.
Za potrebe takmičara PPU je razvio više kalibara kao što su 9 mm Luger, 40 S&W i 38 Super Auto.
IPSC tim Srbije sa PPU municijom beleži značajne rezultate na svetskim takmičenjima.