Pištoljska i revolverska municija

IZABERITE KALIBAR

Kalibar:

 

 

 

                                            

 

 

Jedan od bitnih preduslova za proizvodnju širokog asortimana municije visokog kvaliteta jeste tradicija. A PPU je ima, posebno kada je u pitanju pištoljska i revolverska municija. U prvim danima rada fabrike zadivljujući asortiman činili su danas već zaboravljeni kalibri: 4.25 mm Liliput, 9 mm Steyr, 5.8 mm Velodog, 8 mm Gasser, crnogorski Gasser 11.2 mm i drugi. U današnje vreme ove kalibre zamenio je veliki asortiman tipova zrna, različitih težina, u širokom spektru kalibara.

Asortiman stalno proširujemo, jer je naš glavni cilj da zadovoljimo potrebe svakog korisnika ručnog vatrenog oružja, bilo da je on vojnik, policajac, lovac, strelac takmičar ili običan građanin.

Bez obzira da li se koristi za ličnu zaštitu ili zabavu PPU pištoljska municija mora imati izuzetne perfomanse, odličnu preciznost, a iznad svega mora biti bezbedna i pouzdana u upotrebi